Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI

Verkkokadun verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Verkkokatu
Y-tunnus: 2634849-4
Osoite: Parivaljakonkuja 2, 00410 Helsinki
Puhelinnumero: 050 - 352 7429

YHTEYSHENKILÖN YHTEYSTIEDOT

Minna Saariniemi, perustaja
Puhelinnumero: 050 - 352 7429

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilön omalla suostumuksella tapahtuva Verkkokadun toimintoihin liittyvä henkilötietojen käsittely. Kerättäviä henkilötietoja käytetään Verkkokadun verkkopalveluihin, asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: tarvittavat henkilö- ja yhteystiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tarvittavat tiedot saadaan, kun rekisteröity itse ottaa yhteyttä täyttämällä verkkosivulla olevan lomakkeen.

TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Verkkokadun vastuuhenkilö ottaa vastaan tiedot, käsittelee ja siirtää ne tarvittaessa potentiaalisten asiakkaiden rekisteriin.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI TA:N ULKOPUOLELLE
Verkkokadulla ei ole toimintaa EU:n ulkopuolella eikä tietoja luovuteta EU:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään Verkkokadun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattuja palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Verkkokadulla säilytetään vain tarpeellisia tietoja rekisteröidystä. Rekisteröidyllä on oikeus
tarkastaa, mitä tietoja Verkkokadulla hänestä säilytetään.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään vain tarpeellisen ajan, ja sen jälkeen tiedot hävitetään tietoturvallisesti.

 

Minna Saariniemi
Verkkokatu
Parivaljakonkuja 2, 00410 Helsinki

Siirry Verkkokatu.fi:n etusivulle tästä.