Näin toteutat LEAN-ajattelua sähköpostin hallinnassa

Sähköpostihallinnan koulutus
 

 
sähköpostihallinnan koulutus

Mitä on LEAN?
 

Lean on johtamisen filosofia, jossa keskitytään virtauksen optimointiin. Yritystä ja toimitusketjua tarkastellaan kokonaisuutena, ja organisaation tehtävänä on tuottaa arvoa sekä asiakkaille että myös itselle.

Wikipedia määrittelee LEANin näin:

LEAN-ajattelu on johtamisfilosofia, joka keskittyy 7 erilaisen tuottamattoman toiminnon poistamiseen, minkä avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua ja pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja.

Nämä 7 tuottamatonta toimintaa ovat: kuljetukset, varastot, liike, odotusaika, ylituotanto, ylikäsittely ja tuotteen viallisuus.

 
sähköpostihallinnan koulutus

30% työajasta kuluu sähköpostin parissa


Tutkimuksen mukaan ihmiset viettävät 2-2,5 tuntia työpäivästä sähköpostin parissa, eli jokainen työntekijä käyttää 30% työajastaan sähköpostiin. Tämä on hurja määrä työaikaa pois itse työnteolta. Varsinkin, kun se uhrataan asialle, jonka on tarkoitus olla vain työväline muiden joukossa, ei itse työ.

Lisäksi on vielä huomioitava kaikki ne keskeytykset, joita sähköposti päivän aikana aiheuttaa. Pahimmillaan ihmiset katsovat sähköposteja 10, 20, jopa 30 kertaa tunnissa.

Kuinka pitkäjänteistä ajattelutyötä pystytään työpaikalla tekemään, jos muutaman minuutin välein pitää käydä inboxilla?

Sähköposti ei kuitenkaan ole vallannut työpäiviämme hetkessä. Ja koska ongelma on muodostunut hiipien vuosien mittaan, ei sen ratkaisemiseen ole aiemmin kiinnitetty tarpeeksi huomiota.

 

Mitä tehoton sähköpostin käyttö sitten maksaa?


Selkeillä menetelmillä sähköpostiin käytettävä aika voidaan helposti puolittaa. Eli lasketaan kustannukset sille, että työntekijöillä menee yksi tunti päivässä hukkaan tehottoman sähköpostin käytön vuoksi.

Tässä esimerkissä tarkastellaan 25 ihmisen yksikköä, käytetään suomalaisten keskimääräistä tuntipalkkaa 19 euroa/h ja muutetaan sitten tulos kuukausikustannukseksi.

25 x 19 x 21,5 = 10 200 euroa/kk

Eli vuositasolla kyseinen yksikkö maksaa tehottomasta sähköpostin käytöstä 122 000 euroa. Ja jos yrityksessä on sata ihmistä töissä, voi tuon luvun nelinkertaistaa.

Lisäkustannuksia tulee vielä, koska jatkuvat keskeytykset aiheuttavat työtehon selkeän laskun. Yllä lasketuissa kustannuksissa ei myöskään näy sähköpostin aiheuttamasta ahdistuksesta ja stressistä johtuvan työmotivaation laskun taloudelliset seuraukset.

 

Ohjeita löytyy, mutta minkälaisia?


Olen ollut jo pidemmän aikaa huolissani sähköpostin negatiivisista vaikutuksista työelämässä: Ihmisillä on ahdistusta, stressiä, riittämättömyyden tunnetta, keskeytyksiä, ajanpuutetta, hallitsemattomuutta ja hermojen menetystä, eivätkä asiat tahdo tulla hoidetuksi ajallaan.

Miksi kukaan ei sitten tee mitään, jos tilanne on näin paha? Ohjeita sähköpostin käsittelyyn kyllä löytyy, mutta mitä ne oikein pitävät sisällään? Ohjeet liittyvät poikkeuksetta viestien tekniseen kikkailuun: voit automatisoida, liputtaa, merkkailla jne.

Mutta todellisuudessa nuo kaikki ovat vain käteviä keinoja siirtää itse viestin käsittelyä.

Sillä käsitelläksesi nuo viestit, pitää sinun tarttua niihin vielä toisen kerran. Ja niin olet kerännyt itsellesi kaksinkertaista työtä.

 

Yksi tunti lisää työaikaa jokaiselle, joka päivä

Lähetettyjen sähköpostiviestien määrä lisääntyy joka ikinen vuosi, mutta tehokkaat menetelmät sähköpostien käsittelemiseksi ovat tähän asti puuttuneet työpaikoilta kokonaan.

Koulutus 6 avainta sähköpostikaaoksen kesyttämiseksi opettaa nuo menetelmät. Opit 6 menetelmää, joiden avulla opit ratkaisemaan kaikki sähköpostiin liittyvät ongelmat.

Päästään tilanteeseen, jossa sähköposti vie vain vähän aikaa ja vaivaa työpäivästä, ja sähköpostin aiheuttamat keskeytykset saadaan minimoitua. Ja työntekijät saavat yhden tunnin takaisin sähköpostilta itse työntekoon.

Koulutus 6 avainta sähköpostikaaoksen kesyttämiseksi löytyy myös Suomen suurimmilta koulutussivuilta www.koulutus.fi.

Koulutus perustuu kirjaan Näin puolitat sähköpostiin käyttämäsi ajan.

Koulutus perustuu kirjaan Näin puolitat sähköpostiin käyttämäsi ajan.


Parasta koulutuksessa oli kouluttajan rohkeus esittää reippaita näkemyksiä sähköpostin vaikutuksesta työelämässä.
— Seija Kalso

sähköpostihallinnan koulutus

Miksi tehokas sähköpostin käsittely on LEAN-ajattelua?
 

Koulutuksessa käyn läpi LEANin 7 tuottamatonta toimintaa ja niiden merkityksen suhteessa sähköpostin käsittelyyn. Ja opetan, miten järkevä ja tehokas sähköpostin käyttö on LEAN-ajattelua parhaimmillaan.

Käyn läpi kaikki LEANin 7 tuottamatonta toimintaa ja selitän, miten ne on tarkasteltavissa sähköpostin kannalta. Ja opeatn, miten nuo ongelmat saadaan ratkaistua käyttämällä sähköpostia järkevästi ja tehokkaasti.

LEAN-filosofian perusteella tehtävillä muutoksilla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua, pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja.

Näitä muutoksia lähdemme nyt avaamaan myös sähköpostin käsittelyn kannalta.

 
sähköpostihallinnan koulutus

Koulutuksen rakenne on seuraava
 

1. Turha odottaminen -> Opitaan siivoamaan inbox

LEANin mukaan turha odottaminen ja viivästykset eivät tuo arvoa asiakkaalle, eivätkä paranna työssä viihtymistä. 

Sähköpostien käsittelyssä turhaa odottamista aiheuttaa se, että viestejä ei saada käsiteltyä ajoissa. Inboxiin alkaa helposti kertyä lukemattomia viestejä ja hoitamattomia asioita. Käsittelemättömien viestien määrä kasvaa, ja samalla ahdistus ja stressi vastaavassa suhteessa. Sadat, jopa tuhannet viestit tukkivat inboxin, jolloin tärkeitä viestejä unohtuu lukuisten viestien sekaan ja tehtäviä jää tekemättä.

-> Viestien käsittelyn turha odottaminen poistuu, kun opitaan siivoamaan inbox.

2. Ylituotanto -> Rakennetaan pato

Ylituotanto tarkoittaa LEANin mukaan tuotteiden valmistusta enemmän kuin on välitön tarve.

Turhien sähköpostien lähettäminen ja tarpeettomien viestien vastaanottaminen aiheuttavat sähköpostiviestien ylituotantoa. Eli jos pyrit pätemään sähköpostitse siellä täällä, saat takaisin viestejä sieltä täältä. Tiedosta, että lähettämällä viestin, tilaat itsellesi aina uuden viestin.

Ihmiset saavat sähköpostiviestejä joka päivä niin paljon, että lähes musertuvat jatkuvan viestitulvan alla. Usein kuitenkin unohdetaan, että on paljon asioita joita voi itse tehdä vähentääkseen saapuvien viestien määrää. Opitaan rakentamaan patoa omilla toimilla viestitulvan eteen, jolloin tulevien viestien määrä vähenee.

-> Vähennä ylituotantoa eli saapuvien viestien määrää rakentamalla pato turhia viestejä vastaan.

3. Viallinen tuote -> Opettele käyttämään Sähköpostietikettiä

Laatuvirheet johtavat asiakastyytymättömyyteen ja aiheuttavat lisää töitä, opettaa LEAN.

Jos lähetät sähköpostiviestin, joka on liian pitkä, epäselvä tai rönsyilee sinne tänne, tulee viesti usein väärin ymmärretyksi tai jää kokonaan hoitamatta. Siksi on tärkeää oppia kirjoittamaan sellaisia viestejä, jotka avataan ja joihin myös vastataan. Sellaisia viestejä, joiden otsikko on selkeää, jolloin kynnys viestin avaamisen on matalalla. Viestejä, joiden sisältö on selkeä ja helposti ymmärrettävä.

-> Opitaan kirjoittamaan sellaisia viestejä, jotka avataan, ja joihin myös vastataan, niin vialliset tuotteet eli huonosti kirjoitetut viestit saa karsittua pois.

4. Turha liike  -> Taltuta sähköpostiuteliaisuus

Kuten LEAN opettaa, tarpeeton liike työskentelyssä on ajan ja resurssien hukkaa.

Sähköpostien käsittelyssä turhaa liikettä aiheuttaa jatkuva sähköpostin luona käyminen eli sähköpostiuteliaisuus. Mitä useammin viestejä käydään katselemassa, sitä useammin keskeytetään itse työnteko. Tämä johtaa siihen, että vietetään paljon aikaa sähköpostin parissa, mutta tuo aika on tehotonta, kaikkia viestejä ei kuitenkaan käsitellä pois inboxista ja keskeytetään omaa työntekoa vähän väliä.

-> Turhan liikkeen poistamiseksi opetellaan taltuttamaan sähköpostiuteliaisuus ja opetella taas vaalimaan sitä tärkeää keskittymisen tilaa, jossa työn tekeminen on mukavaa, jälki on parasta ja tehokkuus huipussaan.

5. Ylivarastointi -> Arkistoi järkevästi

LEAN opettaa, että turhat varastot lisäävät kustannuksia ja vievät aikaa.

Sähköpostien maailmassa varastoiksi voidaan katsoa sähköpostikansiot, joihin arkistoidaan tärkeitä viestejä. Kun verrataan konkreettisten tavaroiden rajallisia varastointimahdollisuuksia ja taas sähköpostimaailman loputtomalta tuntuvaa bittiavaruutta, päädytään helposti harhakäsitykseen: Viestejä kannattaa arkistoida mahdollisimman paljon, koska se on tilan puolesta mahdollista.

Turha varastointi tuo kuitenkin aina mukanaan ongelmia: Se lisää kaaosta, vaikeuttaa tärkeiden asioiden löytämistä ja arkistojen hallinnasta tulee vaikeaa. Tärkeiden sähköpostiviestien löytyminen vaikeutuu aina, jos kansiot ovat täynnä vähäpätöisiä ja turhia viestejä.

-> Pääset eroon ylivarastoinnista opettelemalla arkistoimaan viestit niin, että jokainen viesti on tarvittessa helppo löytää.

6. Sähköpostirutiini

Niin kauan kun työntekijöillä ei ole rutiinia siihen, montako kertaa päivässä, mihin aikaan päivästä ja millä tavalla sähköpostit käydään läpi, vie sähköposti valtavasti aikaa päivästä ja aiheuttaa suuren määrän keskeytyksiä. Opitaan tehokas sähköpostirutiini, jonka avulla sähköpostit saadaan käytyä nopeasti ja tehokkaasti läpi, ja lopun aikaa voidaan keskittyä itse työntekoon.

Turha odottaminen & Ylikäsittely & Turhat kuljetuksen

 
sähköpostihallinnan koulutus

Kartoita sähköpostiin liittyvät ongelmat työpaikalla

Lataa ilmainen sähköpostin käytön kysely viereistä kuvaa klikkaamalla. Jaa kysely työpaikkasi henkilöstölle, ja kerää vastaukset nimettöminä.

Näin saat kartoitettua, minkälaisena työkaluna sähköposti koetaan sinun työpaikallasi. Kyselyn avulla pystyt myös hahmottamaan, mitkä ovat suurimmat sähköpostiin liittyvät ongelmat työpaikallasi.

Jos haluat tehdä kyselyn online-lomakkeella, josta saa tulokset automaattisena yhteenvetona digitaalisesti, ota yhteyttä minna@verkkokatu.fi, niin lähetän sinulle linkin jaettavaksi henkilöstölle.


Koulutuksen parasta antia oli selkeät toimintamallit sähköpostin hallitsemiseksi.
— Petri Wikström

Kuka on kouluttaja Minna Koivisto?

Yrittäjä ja diplomi-insinööri

Olen Minna Koivisto, helsinkiläinen yrittäjä. Olen koulutukseltani liikenteen diplomi-insinööri, ja työskentelin liikenteen alalla lähes 15 vuotta, ensin konsulttina ja sitten joukkoliikennesuunnittelijana.

Jo päivätyössäni liikenteen alalla olin huolissani siitä, miten negatiivinen vaikutus sähköpostilla on päätetyöskenteljöiden jokapäiväiseen työhön. Oli stressiä, ahdistusta, riittämättömyyden tunnetta, ajanpuutetta ja hermojen menetystä. Ja tuntui, että sähköposti haukkasi koko ajan isomman palan työpäivästä.

Kuitenkaan minkäänlaisia ohjeita sähköpostin tehokkaaseen käsittelemiseen ei tuntunut löytyvän työpaikoilta, Suomesta tai edes maailmalta. Asialle piti selkeästi tehdä jotain.

Laitoin osaamiseni kansien väliin

Olin jo päivätyössä kehittänyt oman systeemini sähköpostin käsittelemiseen, ja inboxini oli jatkuvasti tyhjä tai lähes tyhjä. Tilanne tuntui kuitenkin olevan aivan toinen lähes kaikilla muilla, työpaikasta tai alasta riippumatta.

Tiesin, että voisin auttaa työntekijöitä pääsemään eroon sähköpostiin liittyvistä ongelmista ja yrityksiä saamaan enemmän vastinetta rahallensa: kun sähköpostin käytettävä aika puolitetaan, tehokkuus kasvaa ja samalla työnteon mielekkyys nousee.

Kun ensin Tuusulanjärven viikkouutisista pyydettiin haastattelua sähköpostihallinnan artikkelia varten ja heti perään Järvenpään Opisto tilasi kurssin sähköpostin hallinnasta, tiesin että olin löytänyt aiheen, joka koskettaa monia, mutta johon harvalla on vastauksia.

Niin päätin laittaa oppini kansien väliin, ja kirjoitin kirjan Näin puolitat sähköpostiin käyttämäsi ajan. Tuon kirjan pohjalta loin koulutuksen 6 avainta sähköpostikaaoksen kesyttämiseksi, jossa käydään läpi kuusi sähköpostiin liittyvää suurinta ongelmaa ja tarjotaan niihin ratkaisut.

Valtamedia alkaa vihdoin herätä

Aihe on erittäin tärkeä ja koskettaa monia. Mutta silti siitä puhutaan yllättävän vähän, ja ratkaisuja on tarjolla vielä vähemmän. Uskon tämän johtuvan siitä, koska kyseessä on ollut vähitellen paheneva ongelma. Ei ole ollut yhtäkkistä hetkeä, jolloin tilanne olisi räjähtänyt käsiin, ja jolloin tämä ongelma olisi noussut pöydälle yleisen keskustelun aiheeksi.

Viime aikoina sähköpostiin liittyvät ongelmat ovat vihdoin alkaneet herättää laajempaa keskustelua. Ensin minua haastateltiin koko aukeaman artikkelia varten, joka julkaistiin Karjalaisessa, Keskisuomalaisessa, Etelä-Suomen Sanomissa ja Savon Sanomissa.

Ja sitten myös Helsingin Sanomat halusi tehdä aiheesta artikkelin sunnuntain lehteen. Seuraavana haastattelua pyysi TTT-lehti, ja sitten Kotitalo-lehti.

tehostaja ja organisoija

Kouluttajana koen olevani tehostaja ja organisoija, joka toimii molemmilla puolilla pöytää.

 1. Opetan työntekijöitä toimimaan tehokkaasti ja järkevästi sähköpostin kanssa, jolloin sähköposti vie enää vain vähän aikaa ja vaivaa päivästä, ja sähköpostin aiheuttamat keskeytykset saadaan minimoitua.

 2. Annan työyhteisölle riittävät tiedot sähköpostin järkevästä käytöstä, jolloin sekä päättäjillä että työntekijöillä on tarpeelliset työkalut keskustelun jatkamiseen ja sitä kautta työyhteisön yhteisten sähköpostikäytäntöjen luomiseen myös koulutukseni jälkeen. Ihmiset sitoutuvat aina paremmin niihin päätöksiin, jotka ymmärtävät ja joita ovat mukana luomassa.

Tässä yhtälössä molempien osapuolien pitää voittaa, vasta silloin olen onnistunut työssäni.

EI POPPASKONSTEJA, VAAN JÄRKEVÄÄ TEKEMISTÄ

Ei tarvita poppaskonsteja eikä uutta osaamista. Tarvitsee vain tehdä järkevästi ja tehokkaasti sen, mitä tekee. Ja siinä kohdassa minä astun kuvaan.

Kyseenalaistan niitä tapoja toimia, joita ei ennen ole huomattu katsoa kriittisin silmin.

Möyhin maata, että työpaikoilla aletaan keskustella paremmista tavoista toimia. Ja annan työkalut siihen, että tuo muutos saadaan aikaiseksi.

Saan suurimman tyydytykseni siitä, kun huomaan, että ihmisissä syttyy oivalluksia. Todellinen oppiminen voi tapahtua vain oman oivalluksen kautta. Kukaan ei voi sinua pakottaa oppimaan sellaista, mitä et ole valmis vastaanottamaan.

Kun keskustelu yhteistä tavoista toimia jatkuu sen jälkeen kun olen lähtenyt, on työni valmis. Olen tuonut esille ongelmat ja antanut ratkaisut niihin. Eli olen antanut työkalupakin paremman tehokkuuden ja viihtyisämmän työympäristön luomiseen, ja tiedän että lähtöni jälkeen tehdään pysyviä muutoksia parempaan.

Tavoitteeni on vuoden 2017 aikana opettaa 10 000 suomalaista puolittamaan sähköpostiin käytetty aika

Lue lisää Minna Koiviston tarinasta yrittäjänä täältä.


Koulutuksessa parasta oli käytännönläheiset opit, joita sekä itse että kollegat ovat heti ottaneet käyttöön.
— Laura Sundell

Näin työpaikkasi hyötyy koulutuksesta
 

 • Yritys säästää jopa kymmeniä tuhansia euroja kuussa turhien vaiheoehtoiskulujen poistuttua
 • Tehokkuus ja tuottavuus kasvavat, kun työntekijät saavat lisää tehokasta työaikaa joka päivä
 • Työntekijöiden stressi ja ahdistus vähenevät, ja samalla uupumukselle altistuminen pienenee
 • Työssä viihtyminen paranee
 • Keskittymiskyky paranee, koska enää ei keskeytetä omaa työtä vähän väliä käydäkseen inboxilla
 • Työyhteisössä opitaan luomaan viestinnän säännöt, tiedetään mm. milloin saa keskittyä itse työntekoon ja milloin pitää olla tavoitettavissa
 • Tehtävien organisointi paranee, jolloin tehtäviä ei enää unohdu tai jää hoitamatta

Kiky-sopimus lupaa työntekijöille 6 minuuttia lisää työaikaa päivään työaikoja pidentämällä. Sähköpostihallinnan koulutus 6 avainta sähköpostikaaoksen kesyttämiseksi tarjoaa työntekijöille päivään jopa tunnin lisää tehokasta työaikaa - työpäiviä pidentämättä!

 

Avainnippu osallistujille ja kirja

Jokainen osallistuja saa koulutuksesta avainnipun eli 6 sivua sisältävän tiedoston, jossa jokaisella sivulla on käyty lyhyesti läpi yksi kuudesta ongelmasta ja kerrottu ratkaisu siihen. Tiedoston voi tulostaa itselle työpöydälle ohjeeksi tai lukea koneelta sähköisesti.

Näin osallistujien ei tarvitse muistaa ulkoa, mistä on puhuttu pari tuntia. Ja he pääsevät välittömästi omalla työpisteellään soveltamaan koulutuksessa oppimiaan menetelmiä.

Lisäksi saatte yhden kappaleen kirjaa Näin puolitat sähköpostiin käyttämäsi ajan, josta voi vielä tarkemmin lukea, jos jokin kohta jäi askarruttamaan.

Ja minuun voi olla yhteydessä (minna@verkkokatu.fi) myös jälkeenpäin, jos jäi vielä kysyttävää.


Tulosta alta tiivistelmä Sähköpostihallinnan koulutuksesta


Lehtiartikkeleita sähköpostin hallinnan menetelmistäniHelsingin Sanomat kirjoitti koko sivun artikkelin sähköpostin hallinnan menetelmistäni ja siitä miten koen sähköpostin roolin työelämässä tänä päivänä.

Artikkeli julkaistiin sunnuntain Ura & Työ -osiossa.

 


Kotitalo-lehti kirjoitti koko aukeaman artikkelin Sähköpostittelu sujuvaksi sähköpostihallinnan menetelmistäni, eli miten hallituksen jäsenet ja isännöitsijät voivat käyttää sähköpostia järkevästi ja tehokkaasti.

 


TTT-lehden (Työ Terveys Turvallisuus) koko aukeaman artikkeli Miksi meileihin ei vastata?

 

Koko aukeaman artikkeli Pyri tuhoamisen mestariksi luomistani tehokkaasta sähköpostin hallinnan menetelmistä julkaistiin seuraavissa sanomalehdissä:

 • Karjalainen
 • Keskisuomalainen
 • Etelä-Suomen Sanomat
 • Savon Sanomat
 


Artikkeli Säilytätkö postiasi postilaatikossa? julkaistiin Tuusulanjärven viikkouutisissa.

 

Blogikirjoituksiani aiheesta
Tehokas sähköpostin hallinta

 • Käy lukemassa, miten toteutat LEAN-ajattelua sähköpostin hallinnassa täältä
 • Käy lukemassa, miksi järkevä sähköpostin käyttö edistää työhyvinvointia täältä
 • Käy lukemassa, miksi aamua ei kannata aloittaa sähköpostilla täältä
 • Käy lukemassa, miksi viestien varastointi inboxiin on surkea ajatus täältä
 • Käy lukemassa, mitä sinun inboxisi kertoo sinusta täältä
 • Käy lukemassa, miten saat siivottua inboxin nopeasti ja pienellä vaivalla täältä
 • Käy lukemassa, miten saat vähennettyä tulevien viestien määrää täältä
 • Käy lukemassa, miten kirjoitat sellaisia viestejä, jotka avataan ja joihin saat myös vastauksen täältä
 • Käy lukemassa, mitä on sähköpostiuteliaisuus täältä ja käy lukemassa, miten saat taltutettua sen täältä
 • Käy lukemassa, miksi sähköposteja ei kannata lukea kännykällä täältä
 • Käy lukemassa, miksi sähköposti ei olekaan niin nopea työkalu kuin luulit täältä
 • Käy lukemassa, miten arkistoit viestit järkevästi täältä
 • Käy lukemassa, miksi tarvitset sähköpostirutiinin täältä ja käy lukemassa, minkälainen on tehokas sähköpostirutiini täältä
 • Käy lukemassa, mitä 5 asiaa ei kannata hoitaa sähköpostilla täältä
 • Käy lukemassa, miksi inboxiin kannattaa suhtautua kuten punaiseen postilaatikkoon täältä
 • Käy lukemassa, miksi ei kannata antaa sähköpostin keskeyttää työntekoa vähän väliä täältä

Tulosta alta tiivistelmä Sähköpostihallinnan koulutuksesta


Koulutuksen hinta
 

Pidän yksinkertaisista ja selkeistä ratkaisuista, joten en tarjoa koko päivän koulutusta, enkä veloita osallistujakohtaisesti. Teen asian sinulle ja yrityksellesi helpoksi, ja tulen työpaikallesi pitämään sähköpostihallinnan koulutuksen 6 avainta sähköpostikaaoksen kesyttämiseksi.

Koulutus kestää 1,5-2h. Osallistujamäärä/koulutus on max 40.

Koulutuksen hinta on 1 590 euroa + alv.
 


Tai tilaa koulutuspaketti, johon sisältyy koulutukset:

 • 6 AVAINTA SÄHKÖPOSTIKAAOKSEN KESYTTÄMISEKSI

  • Koulutuksessa käsitellään aiheet:
  1. Siivoa inbox
  2. Rakenna pato
  3. Sähköpostietiketti
  4. Taltuta sähköpostiuteliaisuus
  5. Arkistoi järkevästi
  6. Tehokas sähköpostirutiini
 • 6 AVAINTA TEHOKKAASEEN AJANKÄYTTÖÖN

  • Koulutuksessa käsitellään aiheet:
   1. LAPA-menetelmä
   2. Viisi askelta tehokkaaseen kokoukseen
   3. Vältä keskittymisen sudenkuopat
   4. Eroon viivyttelystä
   5. Rutiinit työpäivän avuksi
   6. Varmista riittävä energiataso
  • Avainnippu jokaiselle koulutukseen osallistuvalle: Tiivistelmä ajanhallinnan 6 tehokkaasta menetelmästä


Saat 10% alennuksen, kun tilaat molemmat koulutukset.


Tyytyväisyystakuu


Annan koulutukselle täyden tyytyväisyystakuun, eli maksat vain jos koet että koulutuksesta on ollut työpaikallasi hyötyä.

Toivon koulutuksen aikana kysymyksiä ja keskustelua, että jokainen osallistuja voi saada apua juuri niihin ongelmiin, jotka häntä eniten painavat.

 

Palautetta koulutuksen käyneiltä

 

 • "Todella hyvä koulutus, laittoi ajattelemaan sähköpostia aivan eri lailla kuin ennen"
 • "Konkreettinen, vaikutti toimintatapaan"
 • "Kouluttaja oli erinomainen"
 • "Hyvä, että kalvoissa oli avainsanoja ja saatiin materiaalia myös omaan käyttöön"
 • "Selkeä kokonaisuus, oli hyvällä tavalla panostettu esitykseen"
 • "Saimme selkeät toimintamallit sähköpostin hallitsemiseksi"
 • "Selkeä esitys, johdonmukainen, käytännönläheinen"
 • "Konkreettiset esimerkit tehokkaasta sähköpostin kansiorakenteesta"
 • "Hyvät käytännöt, todella toimivia"

Tähän mennessä 100% koulutuksen käyneistä suosittelisi koulutusta tuttavilleen tai kollegoilleen.
Koulutus löytyy myös koulutus.fi-sivulta, jossa se on saanut arvosanan 5 tähteä.

Ota yhteyttä

Tilaa koulutus, niin työntekijäsi oppivat puolittamaan sähköpostiin käytetyn ajan.

 • Kirjoita viesti osoitteeseen minna@verkkokatu.fi
 • Soita numeroon +358 50 352 7429
 • Tai jätä viesti alle

Tai jos sinulla on vielä kysyttävää koulutukseen liittyen, niin ota yhteyttä ja kerron tarkemmin, miksi järkevä ja tehokas sähköpostin hallinta parantaa tehokkuutta, työilmapiiriä ja viestinnän selkeyttämistä sinun työpaikallasi.