Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI

Verkkokadun verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Verkkokatu

Osoite: Verkkokatu, Parivaljakonkuja 2, 00410 Helsinki

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Verkkokadun verkkopalveluiden käyttäjän (myöhemmin Käyttäjä) suostumuksella tapahtuva Verkkokadun verkkopalveluihin ja niiden toimintoihin (myöhemmin Palvelu) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, tilastointiin, analysointiin ja Palvelun tarjoamiseen, tuottamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

henkilötiedot

yhteystiedot

käyttötiedot

muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä Verkkokadun omissa rekistereissä, henkilötietolain sallimissa rajoissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattuja palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Minna Koivisto, Verkkokatu, Parivaljakonkuja 2, 00410 Helsinki

Siirry Verkkokatu.fi:n etusivulle tästä.