TYKY-päivä, ideoita: Ajanhallinnan luento

TYKY-päivä on Ajanhallinnan luennolle erittäin sopiva kohde

Ajanhallinta on aihe, jota et voi koskaan oppia liikaa. Ja se on myös aihe, jota opettelemalla voit jäädä positiivisesti koukkuun. Kun huomaat, että sinä voit jo pienillä valinnoilla vaikuttaa merkittävästi omaan arkeesi, alat helposti haluta lisää. Mitä muuta sinä voisitkaan vielä tehdä omien päiviesi parantamiseksi?

TYKY-päivään sopii erinomaisesti Ajanhallinnan luento.

TYKY-päivään sopii erinomaisesti Ajanhallinnan luento.

 

Pidän luentoja tänä vuonna seuraavan kerran joulukuussa. Joten pidähän kiirettä, jos sinun yrityksessäsi TYKY-päivän ohjelma on vielä lyömättä lukkoon.

Mitä Ajanhallinnan luento sisältää?

Luento kestää 1,5 tuntia tai tauon kanssa max 2h.
Luennon aikana käydään läpi seuraavia asioita:

 • Mitä on ajanhallinta
 • Ajanhallinnan myytit
 • Mitä sinä voit tehdä oman ajanhallintasi parantamiseksi
  eli 5 askelta parempaan huomiseen
 1. Tee oikeanlaisia tavoitteita
 2. Eroon viivyttelystä
 3. Asiat tärkeysjärjestykseen
 4. Tahdonvoima ja rutiinit
 5. Energiaa varastavat asiat

Ihminen oppii parhaiten tarinoiden kautta

Opetan Ajanhallinnan, Sähköpostin Hallinnan ja Kodin Järjestämisen luennoilla sitä, miten ihminen itse voi omilla valinnoillaan vaikuttaa siihen, miten hän elämänsä kokee. Moni on ajautunut oravanpyörään ja tottunut toistamaan samoja asioita vuodesta toiseen. Silloin sitä helposti unohtaa, että on itse tehnyt ne valinnat, jotka ovat tähän tilanteeseen johtaneet.

Parhaillaan TYKY-päivä tarjoaa vinkkejä, ideoita ja lupaa unelmoida sekä keinoja unelmien toteuttamiseen.

Parhaillaan TYKY-päivä tarjoaa vinkkejä, ideoita ja lupaa unelmoida sekä keinoja unelmien toteuttamiseen.

 

Mutta koska sinä olet valinnut tehdä näin, voit sinä valita tehdä myös toisin. Sillä sinun tämä päiväsi on tulosta niistä valinnoista, jotka olet tehnyt aikaisemmin. Ja jos alat tänään tehdä parempia valintoja, tulee sinun huomisestasikin parempi.

Voit vaikuttaa omaan elämääsi paljon enemmän kuin uskotkaan!

Olen rakentanut luennon Ajanhallinta on elämänhallintaa - 5 askelta parempaan huomiseen tarinoiden ja esimerkkien ympärille.

Luento tarjoaa rutkasti käytännön neuvoja, ideoita ja vinkkejä oman ajanhallinnan parantamiseksi. Mutta esitys pitää sisällään myös paljon tarinoita ja esimerkkejä. Ihminen oppii kuitenkin kaikista parhaiten silloin, kun hän pystyy samaistumaan puhujaan. Muuten esitys jää ulkokohtaiseksi, eikä kuuntelijan mielenkiinnon ylläpitäminen onnistu yhtä helposti.

Ajanhallinnan luento ei tarjoa ainoita oikeita vastauksia, vaan hyviä ideoita

Ajanhallinnan luento ei ole sarja kiveen hakattuja asioita, jotka sinun pitää ottaa vastaan ainoina oikeina totuuksina. Jokainen meistä tarvitsee apua erilaisiin ajanhallinnan tilanteisiin, ja jokainen meistä myös oppii eri lailla.

Itse aloitan jo luentoni sanomalla, että en ole täällä kertomassa teille oikeita vastauksia. Olen täällä antamassa teillä paljon erilaisia ideoita ja vinkkejä siitä, miten omaa ajanhallintaa voisi parantaa.

Kannattaa kuitenkin antaa mahdollisuus uudelle, sillä jos aina tekee asioita samalla tavalla, ei voi tietää voisiko asiat tehdä itselleen paljon helpommaksi. Mutta jos välillä uskaltaa kokeilla asioita eri lailla, silloin on kaksi vaihtoehtoa:

 1. Joko löytää paremman tavan toimia, ja helpottaa omaa arkeansa.
 2. Tai voi testatusti havaita, että nykyinen tapa toimia on se paras juuri minulle. Minun kannattaa siis jatkaa samalla tavalla.

Keskustelu on aina paras tapa oppia

Kannustan aina ihmisiä esittämään kysymyksiä luennoilla. Tarkoitus ei ole esittää yksinpuhelua 1,5 tuntia, vaan saada ihmiset aktiiviseksi ja kiinnostuneiksi siitä, miten omaa arkea voisi helpottaa.

Kysymysten ja keskustelun kautta päästään aina lähemmäs niitä asioita, jotka ovat kaikista ajankohtaisimpia juuri sinun työpaikassasi. Ja sitä kautta kuulija voi paljon saada paljon enemmän irti luennosta, koska käsitellään sellaisia vastauksia, jotka auttavat juuri häntä.

Yrityksellä ei vain ole työntekijöitä, yritys on työntekijänsä

Yritys ei ole enempää eikä vähempää kuin työntekijänsä. Yritys on sinänsä abstrakti käsite, joka ei irrallaan edes toimi, koska lopulta yritys muodostuu aina työntekijöistään. Eli ihmisistä, jotka yrityksen toimintaa pyörittävät, kehittävät ja luovat suhteita asiakkaisiin.

Nykyaikana, sosiaalisen median valtakaudella, on tullut entistä tärkeämmäksi, että yrityksellä on kasvot. Suuretkin yritykset pyrkivät kasvottoman brändin sijaan saamaan yritykselleen inhimilliset kasvot, joiden myötä on helpompi lähestyä ihmisiä ja madaltaa heidän kynnystään ottaa kontaktia ja kiinnostua brändistä. Hyvänä esimerkkinä tästä Apple, jonka menestys henkilöityi vuosikausia Steve Jobsiin.

Kun työntekijä voi hyvin, yritys voi hyvin

Kun työnteko on mukavaa ja innostavaa, on kaikilla osapuolilla parempi olla. Työntekijät ovat motivoituneempia, koska työnteko on mielekästä ja palkitsevaa. Samalla myös työnjälki on parempaa, ja tärkeitä tehtäviä ei jää tekemättä.

TYKY-päivä on työntekijöiden päivä. Kun työntekijä voi hyvin, yritys voi hyvin.

TYKY-päivä on työntekijöiden päivä.
Kun työntekijä voi hyvin, yritys voi hyvin.

 

Kun työntekijä voi hyvin, pahasta olosta, ylikuormittumisesta ja tehtäväkentän hallitsemattomuudesta johtuvia poissaoloja on vähemmän. Ja ennen kaikkea työilmapiiri on innostava ja kannustava, ja toista tuetaan hyvissä ja huonoissa hetkissä.

Tyky onkin virallisen määritelmän perusteella:

TYKY on fyysisen ja psyykkisen työkyvyn kohottamista. Se tähtää työntekijän hyvinvointiin, pitkän ja laadukkaan työkyvyn ylläpitämiseen
ja parantamiseen.

Voit lukea tarkemmin TYKY-päivän merkityksestä täältä.

Tässä TYKY-päivillä Järvenpäässä pitämässä luentoa Ajanhallinta on elämänhallintaa.

Tässä TYKY-päivillä Järvenpäässä pitämässä luentoa
Ajanhallinta on elämänhallintaa.

 

Terveisin
Minna Koivisto

 

Luennon hinta on 970 € + alv.

Toimialueeni on Pääkaupunkiseutu ja alueen lähikunnat.

Ota yhteyttä


Kirjoittaja Minna Saariniemi on diplomi-insinööri ja yrityksen Verkkokatu perustaja. Hän kirjoittanut kaksi kirjaa, luonut kolme verkkokurssia ja hän pitää Ajanhallinnan koulutuksia ja Sähköpostihallinnan koulutuksia yrityksille ja kunnille.